Công ty hoa lâm tiến hành khảo sát kiểm tra dịch vụ diệt mối tận gốc sau 5 năm thực hiện, Một khách hàng quận Tân Phú