Tình trạng bị mối ăn phá quá nặng, dẫn đến chúng làm tổ rất to trong nhà. Đây là hiện trạng mối ăn phá và làm tổ tại văn phòng làm việc mà Công Ty Hoa Lâm ghi nhận được tại hiện trường tại cuộc khảo sát mối.

Mối càng: Là loài mối đặc biệt, chúng lớn hơn các loài mối khác, dài từ 5-10mm , có phần đầu to, màu nâu vàng, càng khá lớn, khi cắn có thể chảy máu, và các điều trị cũng phức tạp hơn