Diệt mối tận gốc là vô cùng quan trọng, giúp bạn loại bỏ mối nguy hại cho ngôi nhà của bạn. Diệt mối đúng cách, đúng kỹ thuật, đúng phương pháp sẽ diệt được hết mối, đồng thời duy trì được vẻ đẹp mỹ quan ngôi nhà của bạn, an toàn với sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu diệt mối không đúng cách sẽ gây ra hậu quả khó lường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn.

Phòng chống mối các công trình xây dựng, bảo vệ những công trình kiến trúc khỏi sự phá hoại của loài mối.